quand les fruits et légumes produisent de l energie

BIOMETHANISERING: WANNEER GROENTE EN FRUIT ENERGIE OPWEKKEN

En als je bureaulamp nu eens brandde dankzij appels ? Om hun onverkochte producten toch zo goed mogelijk te gebruiken, zoeken sommige boeren hun toevlucht tot biomethanisering, een proces waarbij organische stoffen omgezet worden in stroom, warmte en brandstof. Presentatie van een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing.

 

Na de oogst komt het soms voor dat bepaalde groenten en fruit niet verkocht kunnen worden. Omdat ze niet beantwoorden aan de voorschriften worden ze “afgekeurd” en afgevoerd als afval. Toch moeten ook deze afgekeurde groenten en fruit op het landbouwbedrijf opgeslagen en verwerkt worden. Er wordt eveneens een zware wissel getrokken op het milieu, want er wordt uiteindelijk voor niets energie, mest en water verbruikt. Om dit voor gisting vatbare afval toch zo goed mogelijk te gebruiken, kiezen boeren steeds vaker voor biomethanisering.

Een natuurlijk, industrieel toegepast proces

Methanisering is een natuurlijk ontbindingsproces van organische stoffen dat plaatsvindt in een anaeroob milieu, zonder zuurstof dus. Methanisering doet zich onder meer voor in moerassen, in de grond en in de ingewanden van mensen en dieren. Biomethanisering is de nabootsing van deze methanisering, maar in een industrieel kader.

« Doel: het gebruik van agrarisch afval en de productie van niet alleen compost, dat digestaat genoemd wordt, maar ook van biogas ».

Sommige landbouwbedrijven beschikken over hun eigen biogasinstallatie, maar de meeste worden collectief gebruikt vanwege de hoge investeringen. Boeren brengen er niet alleen hun afgekeurde groente en fruit naartoe, maar ook het afvalwater van hun veefokkerij, dierlijke uitwerpselen, kaf, oogst- en kuilafval, enz. Al deze stoffen worden vervolgens opgeslagen in een hermetisch afgesloten kuip die een gistingstank of methaangistingsinstallatie genoemd wordt. De keuze van deze stoffen is van groot belang, want het bepaalt de geproduceerde hoeveelheid biogas en de kwaliteit van het digestaat. Wat dat betreft worden groenten en fruit bijzonder gewaardeerd, want zij bezitten een hoog methaangistingspotentieel.

 

In de gistingstank worden de groenten en het fruit zonder licht en zuurstof gemengd en verwarmd, om de gisting onder invloed van bacteriën te doen versnellen. We spreken in dat geval over anaerobe vertering.

« De methanisering is voltooid na een periode van 40 tot 60 dagen »

en levert een digestaat op, een soort reukloos gemaakte en gehygiëniseerde compost dat verspreid kan worden op de percelen. Hierdoor verhoogt de stikstofautonomie van de landbouwer én wordt het gebruik van kunstmest beperkt. Biomethanisering levert ook biogas op.

Biogas, de hernieuwbare energie van de toekomst

Biogas bestaat niet alleen voor 55% uit methaan, 40% uit kooldioxide, maar ook uit waterstofsulfide, water en diverse onzuiverheden en kan voor twee doeleinden gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof voor de opwekking van stroom en warmte. Dit proces wordt warmte-krachtkoppeling genoemd. De verbranding van biogas in een motor drijft een wisselstroomdynamo aan die stroom opwekt die ter plaatse gebruikt of verkocht kan worden door toevoeging aan het nationale stroomnet. En opdat er niets verloren zou gaan, wordt ook de door de motor geproduceerde warmte opgevangen. Deze warmte wordt gebruikt om kassen te verwarmen of wordt omgezet in warm water voor de plaatselijke watervoorziening.

 

Maar biogas kan ook omgezet worden in biomethaan. Door de kooldioxide, koolwaterstofsulfide en het water eruit te halen, wordt dit gas van dezelfde kwaliteit als aardgas. Het wordt zo een niet-fossiele en hernieuwbare energiebron die als brandstof gebruikt of toegevoegd kan worden aan het gasnetwerk om te koken of als verwarming. Steeds meer leveranciers bieden overigens hun klanten “groen gas” aan dat afkomstig is van een methaniseringsproces.

« Naast het gebruik van landbouwafval dat bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, kan door biomethanisering het gebruik van meststoffen beperkt worden en levert het energie die in verschillende vormen gebruikt kan worden ».

In een wereld waarin van de boeren gevraagd wordt dat zij meer produceren om te voldoen aan de vraag naar voedsel maar tegelijkertijd het milieu moeten beschermen, blijkt biomethanisering het ideale middel en een uitstekende oplossing voor de energietransitie.


Bronnen

https://www.energystream-wavestone.com/2012/11/des-fruits-producteurs-de-biogaz/
https://www.semencemag.fr/methanisation-biogaz-matieres-vegetales.html
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/biomethanisation.php4
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-methanisation-agricole-ca-marche-4136/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/developper-des-projets/economie-et-production-denergies/la-methanisation-agricole/
https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-methanisation-agricole
https://www.planete-energies.com/fr/medias/points-de-vue/la-methanisation-en-europe
http://www.biogas-renewable-energy.info/
https://www.biogaz-europe.com/en/visitors/biogas-in-france/