ALLE INGREDIËNTEN DIE DE WARE KWALITEIT VAN EEN APPEL BEPALEN

De kwaliteit van een appel wordt natuurlijk bepaald door de kleur, de ronde vorm en de smaak... maar niet alleen daardoor! Tal van andere aspecten dragen ook bij aan de algehele kwaliteit van de vrucht. Welke zijn dat dan ? En welke rol spelen ze ? Een overzicht van wat er allemaal nodig is om tot een kwaliteitsvolle appel te komen.

Een perfect ronde vorm en kleur, heerlijk vruchtvlees en een lekkere geur zijn stuk voor stuk eigenschappen waaruit de kwaliteit van een appel onmiddellijk blijkt. Als het gaat over de kwaliteit van fruit hebben Europese consumenten bovendien drie prioriteiten: smaak, textuur en sappigheid.
Deze zogenaamde fysisch-chemische criteria worden strikt geëvalueerd met meetapparatuur (een penetrometer voor de stevigheid, een refractometer voor het suikergehalte, enz.) volgens precieze protocollen. Deze criteria geven een objectieve indicatie van de kwaliteit van het fruit, maar ook of het aan alle lastenboeken voldoet. Pink Lady® stelt op dat vlak bijzonder hoge eisen en wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke organisaties.

Zachte, duurzame methodes voor een goede kwaliteit

Maar kwaliteit is niet alleen een kwestie van meten. Andere, minder evidente criteria bepalen evenzeer de kwaliteit van fruit. Een correcte verloning en goede arbeidsomstandigheden voor producenten bijvoorbeeld hebben rechtstreeks gevolgen voor het voortbestaan van de bedrijven en de kwaliteit van de productie. De lonen bij Pink Lady® liggen dan ook hoger dan gemiddeld voor de appelteelt.

Ook de teeltlocatie speelt een rol. De consument hecht hier alvast belang aan, want 76% van de Europeanen houdt rekening met de herkomst van de groenten en fruit die ze kopen . Het moet gezegd worden dat er vaak ook een verband is tussen herkomst en teeltomstandigheden.

Om bomen te beschermen tegen ziekten en plagen gebruiken sommige producenten bijvoorbeeld agro-ecologische praktijken, waarbij ze de voorkeur geven aan natuurlijke oplossingen die de uiteindelijke kwaliteit van hun fruit verbeteren: in plaats van insecticiden te gebruiken, plaatsen ze heggen en nestkasten, wat de aanwezigheid van zogenoemde biologische bestrijders tegen plagen bevordert. Lise Timmerman, appelproducent van Pink Lady® in Sarthe en Maine-et-Loire, maakt gebruik van verstoring van de paring om mannelijke fruitmotten, die verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van wormen in appels, te desoriënteren en te voorkomen dat ze in de boomgaarden terechtkomen.

Volgens dezelfde logica worden voor wilde en gedomesticeerde bijen de ideale omstandigheden gecreëerd om hun bestuiving aan te moedigen. Bestuiving is onmisbaar voor de levenscyclus van de appel en doorslaggevend voor een oogst van goede kwaliteit. Daarom probeert Pink Lady® Europe met het Bee Pink-programma dan ook om producenten bewust te maken van deze best practices.

Zorg en ervaring

Tot slot wordt de kwaliteit van een appel ook nog bepaald door de ervaring van landbouwers en hun zorg voor de appelbomen. Deze mensen met een hart voor fruit zijn het hele jaar door met de bomen bezig zodat ze mooie, lekkere vruchten voortbrengen. In de winter verwijderen ze beschadigde takken en kiezen ze de knoppen die het best gericht zijn naar de zon. In de zomer dunnen ze de appelbomen uit, zodat elke tak een evenwichtig aantal vruchten draagt. Vervolgens wachten ze op het ideale moment om te oogsten. Dit is een essentieel moment, want een vrucht krijgt vaak meer suikers en aroma wanneer hij rijp is. Dit geldt in het bijzonder voor de Pink Lady®-appel, die als laatste wordt geplukt, nauwkeurig met de hand volgens een traditionele techniek.

De goede kwaliteit van fruit rust dus op agro-ecologische praktijken, maar ook op maatregelen om verspilling tegen te gaan, traceerbaarheid, ervaringen van telers enz. De volgende keer dat u uw tanden zet in een knapperige, sappige Pink Lady®, denk dan even aan de bijen die de appelbomen bestuiven, de mezen die het ongedierte verjagen en de telers die in elk seizoen van het jaar hun uiterste best doen om u de perfecte appel te bezorgen.

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/in-fresh-food-retailing-quality-matters-more-than-price
https://www.interfel.com/wp-content/uploads/2020/09/85-outils-mesure-qualite-fruits-legumes.pdf
https://eucofel.eu/cutes-2nd-eu-survey-2020-76-of-european-consumers-take-into-account-the-origin-of-fruit-and-vegetables-when-buying-them/