innovation agricole au service de l environnement

AGTECH: AGRARISCHE INNOVATIE TEN GUNSTE VAN HET MILIEU

Geen vooroordelen meer: de landbouw was nog nooit zo geconnecteerd als nu! De technologische vooruitgang van de voorbije decennia hebben de landbouwmethodes volledig omgegooid. Kunstmatige intelligentie, geconnecteerde objecten, applicaties en Big Data, tal van instrumenten van Agtech die steeds gangbaarder worden, niet alleen ter verbetering van de economische prestaties van de landbouwbedrijven, maar ook om hun impact op het milieu te verminderen. Stand van zaken van een sector die sterk deel uitmaakt van de wereld van morgen.

 

Terwijl de wereldbevolking in 2050 toegenomen zal zijn tot 9, 2 miljard mensen, staan landbouwers voor een grote uitdaging: behoud van hun concurrentiekracht en behoud van het milieu. En hier komt de technologie om de hoek kijken: op het veld en tussen het vee, om dit streven van de boeren kracht bij te zetten.

Tegenwoordig bestaan er in de wereld twintig laboratoria die zich speciaal toeleggen op landbouwrobotica.

« Landbouw is namelijk de 2e wereldmarkt van de professionele robotica ».

Terwijl deze markt in 2013 nog goed was voor 817 miljoen dollar, wordt deze voor het jaar 2020 reeds geschat op 16 miljard dollar. Het doel van deze meest recente technologieën ? Landbouwers meer inzicht bieden in de dynamiek en de complexiteit van de ecosystemen, hen helpen om zowel meer rendabele als eenvoudige productiemethodes te bedenken en toe te passen.

Data ten dienste van precisielandbouw

Een van de sleutels van deze precisielandbouw is dataverwerving. Gegevens bieden landbouwers meer kennis over hun percelen of veestapel en helpen hen hun bedrijven beter te runnen.

« Dankzij sensoren op het land, geconnecteerde halsbanden voor het vee, vliegende drones boven de gewassen en allerlei robots, is het toezicht op het landbouwbedrijf sterk verbeterd: »

meting van de kwaliteit en kwantiteit van het gras in de weide voor de melkkoeien, overzicht van de vegetatie die bespoten moet worden in de wijngaard, detectie van ongedierte op de percelen en bepaling van de beste installatieplaatsen van vallen, onderzoek naar de rijpheid van de gewassen, enz. Door de verwerking en de analyse in real time van deze gegevens, kan het werk niet alleen beter gepland worden maar kan er ook beter geanticipeerd worden op klimatologische, sanitaire, economische en milieugerelateerde risico’s.

Technologieën ter bevordering van de besluitvorming

Dankzij de combinatie van een duidelijke visie en kunstmatige intelligentie kunnen sommige robots adventieve planten detecteren om ze te bestrijden met de juiste hoeveelheid onkruidverdelgers. Hierdoor wordt de hoeveelheid fytosanitaire producten beperkt, ontwikkelen de gewassen minder weerstand tegen onkruidverdelgers en blijft ook de bodem beter behouden.

« Met boordsensoren meten andere robots nauwkeurig de hydrologische behoefte van de gewassen om water te besparen en het landbouwrendement te verhogen ».

Sommige modellen maken gebruik van gps-gegevens, satellietbeelden en drones om informatie te verstrekken over de gewassen (voeding, gevaar voor ziekten, enz.) en het gebruik van meststoffen beter te regelen.

Doorgaans wordt de informatie over de staat van de percelen of het vee automatisch naar de landbouwer gestuurd per sms of naar hun computer waarmee ze voortaan een groot deel van hun landbouwbedrijf beheren. Men spreekt in dat geval van prognosemodellen en hulptools voor de besluitvorming. Hun werking wordt nog aangevuld door die van werkrobots die heel nauwkeurig landbouwkundige taken uitvoeren die de boeren dagelijks veel en lastig werk besparen, terwijl bovendien extra aandacht besteed wordt aan de gewassen.

 

Technologie wordt uiteindelijk een van de essentiële krachten voor een duurzame landbouw en de ecologische transitie die daarmee gepaard gaat. Hoewel landbouwers steeds meer en beter geconnecteerd zijn, bestaat er helaas ook een keerzijde: de hoge kostprijs van deze investeringen. Met een gemiddelde aankoopprijs van € 15.000 voor een mobiele landbouwrobot, zijn voor sommige landbouwbedrijven deze hulpmiddelen voor meer ecologische en milieugerichte prestaties alleen haalbaar door een collectieve aanpak. Maar gelukkig zit dit soort van aanpak reeds diep verankerd in het landbouwmilieu.


Bronnen

https://agriculture.gouv.fr/robotique-lagriculteur-augmente
https://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/images/Infographie-Finale.jpg
https://agriculture.gouv.fr/infographie-les-chiffres-cles-de-lagriculture-connectee
http://www.fao.org/3/CA2588EN/ca2588en.pdf
https://www.myfarmstar.com/fr/a-propos/qui-sommes-nous/
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/ces-startups-qui-reinventent-l-agriculture-3966.php
https://medium.com/@Framework_Erik/agriculture-is-broken-agtech-can-fix-it-badf8ade2613
https://usbeketrica.com/article/comment-l-intelligence-artificielle-transforme-l-agriculture-1
https://usbeketrica.com/article/agritech-le-futur-de-l-agriculture-s-invente-maintenant