préserver la biodiversité en cultivant un jardin

3 MOGELIJKHEDEN OM DE BIODIVERSITEIT IN DE TUIN TE BEHOUDEN

Het behoud van de biodiversiteit is een zaak van ons allen. Naast de landelijke initiatieven kan iedereen zich ook inzetten om zijn eigen tuin om te toveren tot een waar ecosysteem. In dat geval spreken we over ecologisch of natuurlijk tuinieren. Hieronder volgen drie mogelijkheden om de lokale flora en fauna te beschermen.

Trek meer insecten aan

Omdat insecten zich voeden met én parasiteren op schadelijke organismen, omdat ze de voedingsbron vormen van veel andere dieren (vogels, vleermuizen) of omdat ze bloemen en groenten bestuiven, zorgen insecten voor het behoud van het lokale en natuurlijke evenwicht en hoeven wij bijvoorbeeld minder meststoffen en onkruidverdelgers te gebruiken. Onder de insecten die schadelijke organismen uitroeien, is het lieveheersbeestje, dat zich voedt met bladluizen, schildluizen en mijten, ongetwijfeld het meest bekend. Maar dat is niet de enige: voor spinnen zijn vliegen een ware lekkernij.

« Bijen, hommels en vlinders zijn op hun beurt belangrijke bestuivers van planten, terwijl de tuinkakkerlak bijdraagt aan het afbraakproces van organische stoffen ».

Om de insectenwereld te bevorderen is het raadzaam om een hoek van de tuin in zijn natuurlijke staat te behouden met brandnetel of winde: dit vormt een gastvrije omgeving voor insecten. We kunnen ook planten, struiken en bomen aanplanten die insecten aantrekken en rijk aan honing zijn wanneer die in bloei staan (kastanjeboom, tijm, lavendel, hazelaar, zilverspar, klimop, enz.). Ten slotte kunnen we ook sommige van deze roofdiertjes kopen om ze zelf in de tuin uit te zetten.

Zelf compost maken

Voor veel tuinders is zelf compost maken de meest normale zaak van de wereld. Compostering is een “aëroob” afbraakproces, met behulp van zuurstof dus (in tegenstelling tot methanisering), van organisch, agrarisch of huishoudelijk afval. Hierdoor krijgen we een vruchtbare en stabiele stof die op tuinaarde lijkt. Deze stof wordt “compost” genoemd. Compost wordt gemaakt van huishoudelijk afval en tuinafval (dode bladeren, gemaaid gras, snoeihout, enz.) en wordt gebruikt voor de verbetering van de bodemstructuur en om de grond vruchtbaarder te maken. Compost heeft tal van voordelen: tijdens de afbraak komen mineralen en meststoffen vrij, zoals stikstof, fosfor en fosfaat die rechtstreeks door de tuinplanten opgenomen worden.

« Compost brengt de grond ook tot leven dankzij de micro-organismen en de insecten die aangetrokken worden ».

Ten slotte is compost eveneens rijk aan humus die door de binding met klei een klei-humuscomplex vormt zodat water en mineralen in de grond vastgehouden worden en erosie tegengegaan wordt. En dat is nog niet alles: door te composteren wordt de hoeveelheid huishoudelijk afval verminderd en dus de CO2-impact van onze consumptie teruggeschroefd.

Installeer schuilplaatsen voor dieren

« De aanwezigheid van veel vogels, zoogdieren en reptielen is een teken van een gezonde tuin ».

Net zoals insecten zijn het vaak uitstekende biologische hulpkrachten die voor een kostbaar evenwicht in de tuin kunnen zorgen. Daarom is het verstandig om schuilplaatsen voor ze te voorzien. Om vogels aan te trekken, is het raadzaam om niet alleen drinkplaatsen te voorzien zodat ze kunnen drinken en eten, maar ook nestkastjes ter bescherming tegen de koude en zodat ze zich kunnen voortplanten. Egels zijn heel nuttig tegen (naakt)slakken en sprinkhanen. Om een nest te bouwen, hebben ze kleine hoopjes hout, dode bladeren, takken en stro nodig. Vochtige zones bevorderen de komst van kikkers. Plant heggen en struiken aan en laat het hoge gras staan zodat kleine zoogdieren zich kunnen verschuilen en verplaatsen zonder gezien te worden.


Bronnen

https://www.apiculture.net/blog/principales-plantes-melliferes-n98
https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/
https://www.jardinerfute.com/interet-compost/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-le-compostage-201511.pdf
http://www.inra.fr/en/Scientists-Students/Animal-biology/All-the-news/Insect-Species
http://www.microfluo.net/en/216-auxiliary-insects